Home

THE TEACHING BUDDHA

Mindfulness voor in het Onderwijs


Yoga voor iedereenlaagdrempelig en toegankelijk


professioneel en persoonlijk

Twee workshops voor de Haagse Onderwijs Academie: gezond en wel voor mensen werkzaam in het onderwijs


It is a very important practice. Live your daily life in a way that you never lose yourself. When you are carried away with your worries, fears, cravings, anger, and desire, you run away from yourself and you lose yourself. The practice is always to go back to oneself.


Thich Nhat Hanh